هزینه آگهی


هزینه کلیه آگهی‌ها تا نیمه فصل پاییز رایگان است.


رایگان

هزینه آگهی برحسب قیمت

از 0 تا 50,000 تومان

1,000 تومان

هزینه آگهی برحسب قیمت

از 50,000 تا 300,000 تومان

3,000 تومان

هزینه آگهی برحسب قیمت

از 300,000 تومان به بالا

اشتراک 6 ماهه

اشتراک فروشگاه های لباس و مزونها


تعداد ماه‌ها : 6

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک 20 آگهی آخر به مدت یک ماه به صورت رایگان تمدید می شود.

300,000 تومان

اشتراک 1 ساله

با 20 درصد تخفیف


تعداد ماه‌ها : 12

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک 20 آگهی آخر به مدت یک ماه به صورت رایگان تمدید می شود.

500,000 تومان